نحوه اجرای بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت بنکداران و عمده فروشان انواع روتختی، روبالشی، رومیزی و نظایر آن ها و انواع لحاف، حوله، بالش، تشک و کوسن

شماره دستورالعمل:10/97/260

ادامه مطلب