برچسب: مراجع تشخیص حل اختلاف

قانون کار ماده 157

قانون کار ماده ۱۵۷ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ،

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 158

قانون کار ماده ۱۵۸ هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود : ۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 160

قانون کار ماده ۱۶۰ هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 163

قانون کار ماده ۱۶۳ هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ،

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 164

قانون کار ماده ۱۶۴ مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 166

قانون کار ماده ۱۶۶ آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi