برچسب: محاسبه مالیات حقوق

*محاسبه مالیات حقوق

*محاسبه مالیات حقوق شماره: ۲۷۹۰/۶۶۱/۴/۳۰ تاریخ: ۲۶/۰۱/۱۳۷۶ پیوست: دراجرای مقررات مربوط ب قانون اصلاح ماده ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۷۵ مجلس

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi