برچسب: مالیات

جرائم تأخیر دوران تقسیط

جرائم تأخیر دوران تقسیط شماره:۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱ تاریخ:۲۴/۰۷/۱۳۸۵ پیوست:     اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی

توضیحات بیشتر »

ارسال قانون تسری حکم ماده (191)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

ارسال قانون تسری حکم ماده (۱۹۱)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات شماره:۱۰۷۷۵/۲۱۰ تاریخ:۰۸/۰۴/۱۳۸۹ پیوست:دارد     بخشنامه   ۰۲۱

توضیحات بیشتر »

تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور

تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور شماره:۱۱۱۳۰/۲۰۰ تاریخ:۱۲/۰۴/۱۳۸۹ پیوست:  

توضیحات بیشتر »

ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است

ارائه خدمات درمانی در قالب قرارداد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است شماره:۹۲۵۳ تاریخ:۰۹/۰۷/۱۳۹۰ پیوست: بخشنامه ۰۳۳ ۹۰ بند(۹) ماده(۱۲) قانون مالیات

توضیحات بیشتر »

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۴ در خصوص ابطال بند های ۵ و ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک

توضیحات بیشتر »

ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی شماره: ۲۰۰/۹۶/۳۵ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

ابلاغ صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­های آنها با توجه به قانون تفسیر ماده

توضیحات بیشتر »

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شماره:۴۱/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ بخشنامه ۴۱ ۹۶ ماده ۹۵ م   مخاطبین/ذینفعان امور

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi