برچسب: مالیات مستقیم

تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور

تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور شماره:۱۱۱۳۰/۲۰۰ تاریخ:۱۲/۰۴/۱۳۸۹ پیوست:  

توضیحات بیشتر »

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ شماره:۴۱/۹۶/۲۰۰ تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ بخشنامه ۴۱ ۹۶ ماده ۹۵ م   مخاطبین/ذینفعان امور

توضیحات بیشتر »

تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ شماره: ۵۱/۹۷/۲۰۰ تاریخ: ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ بخشنامه ۵۱ ۹۷ ۹۵

توضیحات بیشتر »

نحوه اعمال نرخ ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (6) و (7) ماده (105) قانون مالیات­های مستقیم می­باشد.

نحوه اعمال نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره­های (۶) و (۷) ماده (۱۰۵)

توضیحات بیشتر »

ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی                                                                        

توضیحات بیشتر »

چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی

چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی   شماره:۵۳۷/۹۳/۲۰۰

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi