برچسب: مالیاتی

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵، در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

توضیحات بیشتر »

ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393

ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۳ شماره:۵۰۶-۹۴-۲۰۰ تاریخ:۳۰-۳-۱۳۹۴

توضیحات بیشتر »

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی

وصول یا استرداد چک های دریافتی در رابطه با واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی   شماره:۴۷۹۷/۲۶۰/د تاریخ: ۱۵/۰۶/۱۳۹۱ پیوست:

توضیحات بیشتر »

دستـورالعـمل اعـاده گـواهیـنامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله

دستـورالعـمل اعـاده گـواهیـنامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله شماره:۱۰۵۱۲/۲۳۰/ص تاریخ:۰۶/۰۴/۱۳۸۹ پیوست:دارد   دستورالعمل   کد: ۵۱۷ ۱۶۹ ۸۹ م   مخاطبین/ ذینفعان

توضیحات بیشتر »

*معافیت حق مسکن

*معافیت حق مسکن شماره: ۳۴۷۳/۴/۳۰ تاریخ: ۳۰/۰۳/۱۳۶۸ پیوست:   نامه شماره ۳۵۷۷-۵/۳۰-۲۸/۱۲/۶۷ دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهارنظر شورایعالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi