برچسب: ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

ابطال تبصره 4 ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم شماره دادنامه: 140109970905810073 تاریخ دادنامه: 1401/01/16 شماره پرونده: 9902996 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی گودرزی موضوع شکایت

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi