برچسب: ماده 17 قانون مالیات های مستقیم

ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 140109970905810737 تاریخ: 1401/04/14 شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi