برچسب: ماده 167قانون مالیات های مستقیم

افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم

افزایش مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم شماره: 38633 تاریخ: 1401/03/11 جناب آقای دکتر خاندوزی      وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب اقای دکتر فاطمی امین     وزیر

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi