برچسب: ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم

دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 4 آیین نامه بند 11 ماده 148 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 211/4300/1381 مورخ 1381/07/07 سازمان امور مالیاتی کشور

دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند ۴ آیین نامه بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م موضوع بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۰۰/۱۳۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 140109970905810428 تاریخ: 1401/03/03

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi