برچسب: قوانین مالیاتی

الزام به رعایت مفاد بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی و تبصره ۷ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم

الزام به رعایت مفاد بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی و تبصره ۷ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم در اجرای بند (۱۵) دستورالعمل دادرسی مالیاتی،

توضیحات بیشتر »

 آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات

 آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی

توضیحات بیشتر »

تراکنش های بانکی

تراکنش های بانکی بند ۲۰ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تراکنش های بانکی در مواردی که

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi