برچسب: قوانین بودجه

دستورالعمل شماره 528/ 1401/ 200 مورخ 16/ 3/ 1401 سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای جزء 5 حکم بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

دستورالعمل شماره ۵۲۸/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۶/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای جزء ۵ حکم بند ع تبصره ۶ قانون بودجه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi