برچسب: قانون کار چیست

ماده 1 قانون کار

ماده ۱ قانون کار ماده ۱– کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت

توضیحات بیشتر »

ماده 3 قانون کار

 ماده ۳ قانون کار ماده ۳– کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی

توضیحات بیشتر »

ماده 4 قانون کار

 ماده ۴ قانون کار ماده ۴– کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات

توضیحات بیشتر »

ماده 5 قانون کار

 ماده ۵ قانون کار ماده ۵– کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi