برچسب: قانون مالیات

تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه ۱۳۹۸ موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ بخشنامه

توضیحات بیشتر »

*معافیت سپرده های بانکی متوفی

*معافیت سپرده های بانکی متوفی شماره: ۴۰۰۹۸/۲۳۶۳/۵/۳۰ تاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۷۱ پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها  نظرباینکه درمورد معافیت مالیاتی بند ۴ الحاقی به ماده ۲۴قانون

توضیحات بیشتر »

الحاقیه دستورالعمل شماره 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده

الحاقیه دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ موضوع بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های و قانون مالیات بر ارزش افزوده شماره: ۲۰۰/۹۹/۵۱۴ تاریخ:

توضیحات بیشتر »

پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 موضوع ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ و دستورالعمل شماره ۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۳۰-۳-۱۳۹۴ موضوع ارسال نمونه

توضیحات بیشتر »

ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393

ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۳ شماره:۵۰۶-۹۴-۲۰۰ تاریخ:۳۰-۳-۱۳۹۴

توضیحات بیشتر »

تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده

تفویض اختیار صدور گواهی ثبت‌نام و گواهی شمول یا عدم‌شمول مالیات بر ارزش افزوده   شماره: ۴۷۹۹/۲۶۰/د تاریخ:۱۳۹۱/۰۶/۱۵ پیوست:‌ دارد   دستورالعمل   ۵۲۳ ۱۳۹۱

توضیحات بیشتر »

تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی

تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی     شماره:۱۰۲۲۸/۲۰۰ تاریخ:۰۲/۰۴/۱۳۸۹ پیوست: دستورالعمل   ۵۱۲

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi