برچسب: قانون مالیات ارزش افزوده مالیات مستقیم

ابطال بخشنامه شماره 200/98/90- 1398/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۹۰- ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: 140109970905810160 تاریخ دادنامه: 1401/01/23 شماره پرونده: 0002359 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد شهنیائی موضوع

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi