برچسب: فرامین رهبری

*مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط نهادهای انقلاب اسلامی نبایستی بحساب خاص ایشان واریز گردد

*مالیاتهای تکلیفی مکسوره توسط نهادهای انقلاب اسلامی نبایستی بحساب خاص ایشان واریز گردد   شماره: ۳۸۵۴۴/۴۰۸۱۳۸/۳۰ تاریخ: ۱۱/۰۸/۱۳۷۷ پیوست: چون به قرار اطلاع بعضی از

توضیحات بیشتر »

*وار یز مالیاتهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر با توجه به اینکه سرمایه آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد

*وار یز مالیاتهای شرکت سرمایه گذاری تدبیر با توجه به اینکه سرمایه آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) میباشد شماره:۲۹۷۳۵/۱۴۵۸۵/۴/۳۰ تاریخ:۲۳/۱۲/۱۳۷۸ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi