برچسب: ضوابط مالیاتی

قانون زکات

قانون زکات شماره:۱۷۱۱۱۶ تاریخ:۲۲/۰۹/۱۳۹۰ پیو.ست:دارد   وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی   «قـانـون زکـات» کـه در جلـسه عـلنی روز یکـشنبه مـورخ هـشتم آبـان مـاه

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi