برچسب: صاحبان فرض

ماده 894 قانون مدنی

ماده ۸۹۴ قانون مدنی صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست.

توضیحات بیشتر »

ماده 895 قانون مدنی

ماده ۸۹۵ قانون مدنی سهام معینه که فرض نامیده میشود عبارت است از: نصف، ربع، ثمن، دوثلث، ثلث و سدس ترکه. منبع: مرکز پژوهش های

توضیحات بیشتر »

ماده 897 قانون مدنی

ماده ۸۹۷ قانون مدنی اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی

توضیحات بیشتر »

ماده 898 قانون مدنی

ماده ۸۹۸ قانون مدنی وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث میبرند. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 899 قانون مدنی

ماده ۸۹۹ قانون مدنی فرض سه وارث نصف ترکه است:۱-شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفا اگر چه از شوهر دیگر باشد؛۲-دختر اگر فرزند منحصر

توضیحات بیشتر »

ماده 900 قانون مدنی

ماده ۹۰۰ قانون مدنی فرض دو وارث ربع ترکه است:۱-شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛۲-زوجه یا زوجها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

توضیحات بیشتر »

ماده 902 قانون مدنی

ماده ۹۰۲ قانون مدنی فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:۱-دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور؛۲-دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi