برچسب: شورای عالی مالیاتی

صورتجلسه شماره ۲۹/ ۲۰۱ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی

صورتجلسه شماره ۲۹/ ۲۰۱ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi