برچسب: شهر تفت

آدرس و شماره تلفن اداره مالیات و دارایی شهرستان تفت استان یزد

آدرس و شماره تلفن اداره مالیات و دارایی تفت نشانی:شهرستان تفت- بلوار شهید بهشتی- اداره امور مالیاتی تفت تلفن:۳۲۶۲۳۰۵۰-۲ فکس:۳۲۶۲۳۰۵۷ کد مخابراتی:۳۵ کدپستی:۸۹۹۱۷۵۹۱۴۹ مشاوره مالیاتی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi