برچسب: شرکتهای دولتی

واریز 30درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383

واریز ۳۰درصد سود ویژه شرکتهای دولتی به حساب درآمدهای عمومی علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۳ شماره:۹۹۹۶/ ۱۹۴۲/۲۱۱ تاریخ: ۲۵/۰۵/۱۳۸۴ پیوست:   سازمان

توضیحات بیشتر »

*تسعیر ارز شرکتهای دولتی

*تسعیر ارز شرکتهای دولتی   شماره: ۵۴۷۱/۴/۳۰ تاریخ: ۱۷/۰۵/۱۳۷۵ پیوست:   گزارش شماره ۸۶۲۰/۳۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۵ اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت

توضیحات بیشتر »

*شرکتهای دولتی

*شرکتهای دولتی   شماره :۲۰۲۰۴/۴/۳۰ تاریخ :۰۱/۱۲/۱۳۶۸ پیوست:   نامه شماره ۳۸۷۶-۵/۳۰ – ۲۶/۱۰/۶۸ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۲۷/۱۰/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi