برچسب: شرکتهای خارجی

*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند

*در خصوص نحوه رسیدگی به مالیاتهای نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و … اشتغال دارند شماره:۱۷۲۳۶/۳۷۰۵/۴/۳۰ تاریخ: ۱۶/۰۴/۱۳۷۷ پیوست:

توضیحات بیشتر »

*عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

*عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد شماره:۱۱۱۷۵/۴/۳۰ تاریخ:۰۶/۱۱/۱۳۷۷ پیوست:    نامه شماره ۴۵۰۰۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷

توضیحات بیشتر »

فعالیت کمیسیونری شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

فعالیت کمیسیونری شعب شرکتهای خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۸۱۳۷/۲۰۱ تاریخ: ۲۵/۰۹/۱۳۸۱ پیوست:   شماره

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi