برچسب: رای شوراها، شورای عالی مالیاتی

معافیت حق مسکن

معافیت حق مسکن     شماره:۱۹۱۴۲/۴/۳۰ تاریخ:۱۵/۱۱/۱۳۶۸ پیوست:   گزارش شماره ۳۵۴۴/۵/۳۰-۷/۱۰/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند۳ ماده ۲۵۵

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi