برچسب: دیوان عدالت اداری

ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200/93/524 مورخ 1393/06/22

ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ شماره دادنامه: 140109970905810902 تاریخ دادنامه: 1401/05/11 شماره پرونده: 0004072 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست

توضیحات بیشتر »

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در رابطه با ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین

توضیحات بیشتر »

ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره ۶۱۶۰۷/ت۴۱۵۰۶هـ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۸۸ هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری   شماره:۲۰۰۲۰/۲۰۰ تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ پیوست: دارد بخشنامه  

توضیحات بیشتر »

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1216 مورخ 29-10-1394 در خصوص ابطال بند های 5 و 6 مصوبه شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21-10-1387

ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۱۶ مورخ ۲۹-۱۰-۱۳۹۴ در خصوص ابطال بند های ۵ و ۶ مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک

توضیحات بیشتر »

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 104 مورخ 28/02/1395

ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵   شماره:۳۶/۹۶/۲۰۰ تاریخ:۰۶/۰۳/۱۳۹۶ دستورالعمل ۳۶ ۹۶                         ۸۷-۲۴۲-۲۴۳ م   مخاطبین/ذینفعان امور

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi