برچسب: دوره انحلال

اضافه نمودن سود دوره انحلال به اقلام دارائی فاقد توجیه قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان

اضافه نمودن سود دوره انحلال به اقلام دارائی فاقد توجیه قانونی است- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اصفهان  نمونه آرای شعب شماره: ۳۳۱۳/۴/۳۰

توضیحات بیشتر »

برگشت هزینه ها وارزیابی دارائیهای شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی

برگشت هزینه ها وارزیابی دارائیهای شرکت منحله- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان مرکزی   شماره: ۸۴۸/۴/۳۰ تاریخ: ۱۰/۰۲/۱۳۸۱ پیوست:   شماره و

توضیحات بیشتر »

تعیین درآمد فرضی به عنوان دارائی دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

تعیین درآمد فرضی به عنوان دارائی دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۳۴۲۳/۴/۳۰ تاریخ: ۳۱/۰۴/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »

lطالبه مالیات از فروش دارائی ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

lطالبه مالیات از فروش دارائی ها ودرآمد اجاره در دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها   شماره: ۵۳۰۶/۲۰۱ تاریخ:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi