برچسب: در وصی

ماده 854 قانون مدنی

ماده ۸۵۴ قانون مدنی موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معین نماید، درصورت تعدد، اوصیا باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر در صورت

توضیحات بیشتر »

ماده 857 قانون مدنی

ماده ۸۵۷ قانون مدنی موصی می تواندیک نفررابرای نظارت درعملیات وصی معین نماید. حدوداختیارات ناظربه طریقی خواهدبودکه موصی مقررداشته است یا ازقرائن معلوم شود. منبع:

توضیحات بیشتر »

ماده 859 قانون مدنی

ماده ۸۵۹ قانون مدنی وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi