برچسب: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

ماده 541 قانون تجارت

 ماده ۵۴۱ قانون تجارت تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود: ۱) در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه

توضیحات بیشتر »

ماده 544 قانون تجارت

 ماده ۵۴۴ قانون تجارت رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به

توضیحات بیشتر »

ماده 546 قانون تجارت

 ماده ۵۴۶ قانون تجارت مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در

توضیحات بیشتر »

ماده 547 قانون تجارت

 ماده ۵۴۷ قانون تجارت مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi