برچسب: در قرض

ماده 651 قانون مدنی

ماده ۶۵۱ قانون مدنی اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه

توضیحات بیشتر »

ماده 652 قانون مدنی

ماده ۶۵۲ قانون مدنی در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 655 قانون مدنی

ماده ۶۵۵ قانون مدنی در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده ی قبل در مورد آنها رعایت

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi