برچسب: در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده 190 قانون مدنی

ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله : شرایط ذیل اساسی است۱-ها قصد طرفین و رضای آن۲-اهلیت طرفین۳-موضوع معین که مورد معامله باشد.۴-مشروعیت جهت

توضیحات بیشتر »

ماده 194 قانون مدنی

ماده ۱۹۴ قانون مدنی الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن، انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی

توضیحات بیشتر »

ماده-195-قانون-مدنی

ماده ۱۹۵ قانون مدنی اگرکسی درحال مستی یابیهوشی یادرخواب معامله نمایدآن معامله بواسطه فقدان قصدباطل است . منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده197 قانون مدنی

ماده۱۹۷ قانون مدنی در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. منبع: مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »

ماده199 قانون مدنی

ماده۱۹۹ قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi