برچسب: در سهم الارث طبقه سوم

ماده 928 قانون مدنی

ماده ۹۲۸ قانون مدنی هر گاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم میرسد. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 930 قانون مدنی

ماده ۹۳۰ قانون مدنی اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمیبرند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی

توضیحات بیشتر »

ماده 936 قانون مدنی

ماده ۹۳۶ قانون مدنی با وجود اعمام یا اخوال، اولاد آنها ارث نمیبرند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسرعموی ابوینی با یک عموی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi