برچسب: در خیار عیب

ماده 423 قانون مدنی

ماده ۴۲۳ قانون مدنی خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد. منبع: مرکز پژوهش های مجلس

توضیحات بیشتر »

ماده 427 قانون مدنی

ماده ۴۲۷ قانون مدنی گر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:قیمت

توضیحات بیشتر »

ماده 429 قانون مدنی

ماده ۴۲۹ قانون مدنی در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:۱-در صورت تلف شدن مبیع نزدمشتری یامنتقل کردن

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi