برچسب: در جعاله

ماده 567 قانون مدنی

ماده ۵۶۷ قانون مدنی عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi