برچسب: در تسلیم،قانون مدنی

ماده 368 قانون مدنی

ماده ۳۶۸ قانون مدنی تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده

توضیحات بیشتر »

ماده 369 قانون مدنی

ماده ۳۶۹ قانون مدنی تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. منبع: مرکز

توضیحات بیشتر »

ماده 370 قانون مدنی

ماده ۳۷۰ قانون مدنی اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان

توضیحات بیشتر »

ماده 371 قانون مدنی

ماده ۳۷۱ قانون مدنی در بیعی که موقوف به اجازهی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است. منبع: مرکز پژوهش های مجلس

توضیحات بیشتر »

ماده 373 قانون مدنی

ماده ۳۷۳ قانون مدنی اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن. منبع: مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »

ماده 376 قانون مدنی

ماده ۳۷۶ قانون مدنی در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi