برچسب: در اشخاص

ماده 956 قانون مدنی

ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. منبع: مرکز پژوهش های

توضیحات بیشتر »

ماده 957 قانون مدنی

ماده ۹۵۷ قانون مدنی حمل از حقوق مدنی متمتع میگردد مشروط بر این که زنده متولد شود. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »

ماده 961 قانون مدنی

ماده ۹۶۱ قانون مدنی جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:۱-در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر

توضیحات بیشتر »

ماده 962 قانون مدنی

ماده ۹۶۲ قانون مدنی تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه

توضیحات بیشتر »

ماده 963 قانون مدنی

ماده ۹۶۳ قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود. منبع: مرکز

توضیحات بیشتر »

ماده 965 قانون مدنی

ماده ۹۶۵ قانون مدنی ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi