برچسب: ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه‌ها

ماده 195 قانون تجارت

ماده ۱۹۵ قانون تجارت  ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. منبع:مرکز پژوهش های

توضیحات بیشتر »

ماده 196 قانون تجارت

ماده ۱۹۶ قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود. منبع:مرکز پژوهش های مجلس

توضیحات بیشتر »

ماده 197 قانون تجارت

ماده ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. منبع:مرکز پژوهش

توضیحات بیشتر »

ماده 198 قانون تجارت

ماده ۱۹۸ قانون تجارت اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام شده هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند این بطلان

توضیحات بیشتر »

ماده 200 قانون تجارت

ماده ۲۰۰ قانون تجارت در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi