برچسب: تکالیف مودیان ارزش افزوده

قانون ارزش افزوده – ماده 22

ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۲۲‌ـ در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسوولیت اجرای مقررات و تمامی

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 18

ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۱۸‌ـ کلیه کارفرمایان موضوع ماده‌ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ‌(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 16

ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۱۶‌ـ ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 15

ماده ۱۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۱۵‌ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ‌(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 14

ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۱۴‌ـ چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقر

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 13

ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۱۳‌ـ پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi