برچسب: توزیع مالیات ارزش افزوده

قانون ارزش افزوده – ماده 45

ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۴۵ ـ دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده‌ (۷) این قانون، سالانه

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 43

ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۴۳ـ یک‌نهم مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ (۷) و بندهای «الف» و «ب» ماده‌ (۲۶) این قانون به‌عنوان «مالیات سلامت»، همزمان

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 42

ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۴۲‌ـ معادل دوازده ‌‌در‌‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌‌‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 41

ماده ۴۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۴۱‌ـ عوارض و جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ‌(۲۹) این قانون مستقیما به حساب شهرداری‌ها و یا دهیاری‌های

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 40

ماده۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۴۰‌ـ عوارض‌ و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده ‌(۲۷) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 39

ماده۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۳۹‌ـ سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

توضیحات بیشتر »

قانون ارزش افزوده – ماده 38

ماده۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲) ماده ۳۸‌ـ مالیات و عوارض‌ موضوع مواد (۷)، (۲۶) و (۲۸) این قانون و جریمه‌های مربوط به آنها پس از کسر کسورات

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi