برچسب: تصمیم نامه مالیاتی

حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی»

حکم مالیاتی مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح «احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی» شماره : 17196 تاریخ: 1401/01/20 وزارت نیرو شورای اقتصاد در

توضیحات بیشتر »

تصویبنامه درخصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ? ماده ?? اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1401

تصویبنامه درخصوص تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ? ماده ?? اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ شماره: 29671/ت۵۹۶۳۶هـ ماده تاریخ: 1401/02/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی-

توضیحات بیشتر »

در خصوص سنوات پرداخت حق بیمه

در خصوص سنوات پرداخت حق بیمه شماره: 42329/ت۵۹۸۲۵هـ تاریخ: 1401/03/18 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/03/04 به پیشنهاد وزارت

توضیحات بیشتر »

برقراری کمک هزینه مسکن کارگری

برقراری کمک هزینه مسکن کارگری شماره: 42294/ت۵۹۷۰۳هـ تاریخ: 1401/03/18 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان برنامه و بودجه کشور هیات وزیران در جلسه 1401/03/11 به پیشنهاد شورای

توضیحات بیشتر »

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعییت و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی

اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعییت و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی شماره : 43230/ت۵۹۹۰۳هـ تاریخ: 1401/03/21 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت گشور- وزارت

توضیحات بیشتر »

حذف عبارتی از بند (5) تعدادی از تصویبنامه های هیئت وزیران با موضوع تهاتر

حذف عبارتی از بند (۵) تعدادی از تصویبنامه های هیئت وزیران با موضوع تهاتر شماره: ۵۴۵۳۴/ت۵۹۷۰۲هـ مورخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 1400/57671/20/100 مورخ 1400/12/22 وزارت نیرو و به

توضیحات بیشتر »

اصلاح یک عبارت از ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره 134432/ت 59382هـ مورخ 1400/10/28 و الحاق یک تبصره به ماده 3 آیین نامه مذکور

اصلاح یک عبارت از ماده (2) آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۴۳۲/ت ۵۹۳۸۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و

توضیحات بیشتر »

اصلاح بند (5) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 170039/ت59661هـ مورخ 1400/12/24

اصلاح بند (۵) ماده (3) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)،

توضیحات بیشتر »

حذف عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال 1400» و تبصره ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

حذف عبارت «حد اکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰» و تبصره ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شماره: 73501/ت 60114هـ تاریخ: 03/05/1401 تصویب

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi