برچسب: تبصره 100

چگونگی استفاده از سردفتران اسناد رسمی از مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم جهت عملکرد سال 1400 با توجه به میزان واریزی به کارتخوان آنها

چگونگی استفاده از سردفتران اسناد رسمی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم جهت عملکرد سال ۱۴۰۰ با توجه به میزان واریزی به

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi