برچسب: برگ تشخیص

*درخواست متوسط بهای تمام شده ساختمان توسط ممیز کل و نگهداری از صدور برگ تشخیص و رای هیات در مورد پرونده های بساز و بفروشی

*درخواست متوسط بهای تمام شده ساختمان توسط ممیز کل و نگهداری از صدور برگ تشخیص و رای هیات در مورد پرونده های بساز و بفروشی

توضیحات بیشتر »

برگ تشخیص ارث

برگ تشخیص ارث     شماره:۹۱۷۹/۴/۳۰ تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۷۴ پیوست:   گزارش شماره ۴۴۱۶/۵/۳۰-۴/۱۲/۷۳ دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان لرستان

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi