برچسب: برگ تشخیص ارث

برگ تشخیص ارث

برگ تشخیص ارث     شماره:۹۱۷۹/۴/۳۰ تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۷۴ پیوست:   گزارش شماره ۴۴۱۶/۵/۳۰-۴/۱۲/۷۳ دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان لرستان

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi