برچسب: برگشت هزینه

برگشت هزینه خرید شرکت وافزایش مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت هزینه خرید شرکت وافزایش مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۱۹۶۱/۴/۳۰

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi