برچسب: برگشت هزینه های موسسه

برگشت هزینه های موسسه بدون ارائه دلیل از سوی حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت هزینه های موسسه بدون ارائه دلیل از سوی حوزه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۷۸۸۳/۲۰۱

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi