برچسب: برگشت از فروش وعدم پذیرش

برگشت از فروش وعدم پذیرش آن توسط حوزه مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برگشت از فروش وعدم پذیرش آن توسط حوزه مالیاتی- منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها نمونه آرای شعب شماره: ۷۸۲۹/۲۰۱ تاریخ:۲۹/۱۰/۱۳۸۲

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi