برچسب: برنامه سوم توسعه اقتصادی

آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است

آئین نامه اجرایی ماده ۱۶۹ برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است شماره:۵۲۴۵۴/ت ۲۳۸۲۱هـ

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi