برچسب: بردرآمد حق واگذاری محل

اجرای ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

اجرای ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی شماره: ۴۸۶۲/۲۰۱ تاریخ: ۱۱/۰۶/۱۳۸۲ پیوست: شماره و تاریخ رای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi