برچسب: برآورد حقوق

برآورد حقوق دریافتی در شرایط قبولی دفاتر- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

برآورد حقوق دریافتی در شرایط قبولی دفاتر- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها  نمونه آرای شعب شماره: ۵۴۲۸/ ۴/۳۰ تاریخ: ۳۱/۰۶/۱۳۸۰ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi