برچسب: بخشودگی جریمه تأخیر

* بخشودگی جریمه تأخیر

* بخشودگی جریمه تأخیر شماره:۱۲۲۰۵/۴/۳۰ تاریخ:۰۱/۱۲/۱۳۷۳ پیوست:   گزارش شماره ۳۳۴۶-۵/۳۰- ۶/۱۰/۷۳ دفترفنی مالیاتی در مورد امکان استفاده مودیان مشمول تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi