برچسب: بخشنامه هیات وزیران

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم   شماره:۵۳۵۶/۸۰۰۱/۲۱۱ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۳۸۱ پیوست:دارد  

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi