برچسب: بخشنامه های مالیاتی

الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیأت محترم وزیران

الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (۱) و (۲) جدول موضوع مصوبه ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ هیأت محترم وزیران شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹/د تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ مدیران و

توضیحات بیشتر »

نحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرم­های موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال 1398

نحوه اقدام ادارات کل امور مالیاتی در بررسی فرم­های موضوع تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم تسلیمی مودیان برای عملکرد سال ۱۳۹۸

توضیحات بیشتر »

ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل)»

ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi